Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:1075 · Visa fulltext
Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2014-10-15 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU
Ändring, SFS 2014:1078
Rubrik: Förordning (2014:1078) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: upph. 20, 21, 25, 26, 27, 28 §§, bilaga 1; nuvarande 19 § betecknas 21 §, nuvarande bil. 2 betecknas bil.; ändr. den nya 21 §, 39 §, rubr. närmast före nuvarande 19 § sätts närmast före den nya 21 §; nya 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 §§
Ikraft: 2018-08-15
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU
Ändring, SFS 2015:28
Rubrik: Förordning (2015:28) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU
Ändring, SFS 2015:563
Rubrik: Förordning (2015:563) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 2, 37 §§; ny 67 a §
Ikraft: 2015-10-13
Förarbeten: direktiv 2006/66/EG
Ändring, SFS 2016:815
Rubrik: Förordning (2016:815) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2018:516
Rubrik: Förordning (2018:516) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1468
Rubrik: Förordning (2018:1468) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: ändr. 12 §; ny 38 a §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:2007
Rubrik: Förordning (2018:2007) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
Omfattning: upph. 14, 16 §§; ändr. 12 15 §§
Ikraft: 2019-01-05