Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:812 · Visa fulltext
Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2015-02-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:129, bet. 2013/14:UU25, rskr. 2013/14:323
Ändring, SFS 2014:1337
Rubrik: Förordning (2014:1337) om ikraftträdande av lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Omfattning: ikrafttr.