Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:80 · Visa fulltext
Förordning (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2013-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL7/2012 s3
CELEX-nr: 32012D0021