Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:524 · Visa fulltext
Lag (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:117, bet. 2012/13:SfU12, rskr. 2012/13:265
Ändring, SFS 2014:527
Rubrik: Förordning (2014:527) om ikraftträdande av lagen (2013:524) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Indien
Omfattning: ikrafttr.