Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:315 · Visa fulltext
Lag (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:138, bet. 2012/13:TU14, rskr. 2012/13:226, EUTL207/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0040
Ändring, SFS 2018:372
Rubrik: Lag (2018:372) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Ändring, SFS 2019:377
Rubrik: Lag (2019:377) om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241