Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:251 · Visa fulltext
Miljöprövningsförordning (2013:251)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL300/2009 s1
CELEX-nr: 2010L0075, 32009R1069
Ändring, SFS 2013:502
Rubrik: Förordning (2013:502) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:23
Rubrik: Förordning (2014:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 15 kap. 18 §, 28 kap. 3 §; nya 29 kap. 63, 64 §§, rubr. närmast före 29 kap. 63 §
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Ändring, SFS 2015:23
Rubrik: Förordning (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ny 29 kap. 56 a §
Ikraft: 2015-03-15 överg.best.
Ändring, SFS 2015:118
Rubrik: Förordning (2015:118) om ändring i förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:23
Ändring, SFS 2016:999
Rubrik: Förordning (2016:999) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 3, 5 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1188
Rubrik: Förordning (2016:1188) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: upph. 5, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29 kap.; ändr. 6, 7, 9, 17, 31 kap., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 12, 16 §§, 8 kap. 1, 2, 4, 6, 7, §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1, 2, 6 §§, 18 kap. 8 §, 20 kap. 1, 2, 3 §§, 26 kap. 1 §; nya 5, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29 kap., nya 1 kap. 15 §, 8 kap. 11 §, rubr. närmast före 1 kap. 15 §, 8 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 11 §§; omtryck
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Ändring, SFS 2018:515
Rubrik: Förordning (2018:515) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 29 kap. 59 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2018:1460
Rubrik: Förordning (2018:1460) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 5 kap. 11 §, 6 kap. 2, 3 §§, 18 kap. 5 §, 28 kap. 1, 4 §§, 29 kap. 4, 19, 39, 47 §§; ny 5 kap. 34 §
Ikraft: 2018-08-15 överg.best.
Ändring, SFS 2020:528
Rubrik: Förordning (2020:528) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: nuvarande 1 kap. 5 § betecknas 1 kap. 4 a §; ändr. 1 kap. 4, den nya 4 a, 11, 13 §§, 8 kap. 8 §; nya 1 kap. 5, 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, 8 kap. 10 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5, 5 a §§
Ikraft: 2020-06-25 överg.best.
Ändring, SFS 2020:529
Rubrik: Förordning (2020:529) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: upph. 1 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, 8 kap. 10 a §, rubr. närmast före 1 kap. 5 a §; ändr. 1 kap. 11, 13 §§, 8 kap. 8 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2020:691
Rubrik: Förordning (2020:691) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 21 kap. 1 §, 29 kap. 2 §
Ikraft: 2020-08-01