Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:250 · Visa fulltext
Industriutsläppsförordning (2013:250)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL70/2012 s63, EUTL70/2012 s1, EUTL45/2013 s13, EUTL70/2013 s1
CELEX-nr: 32010L0075, 32012D0135, 32012D0134, 32013D0084, 32013D0163
Ändring, SFS 2013:504
Rubrik: Förordning (2013:504) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 16 §§
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: EUTL334/2010 s17
CELEX-nr: 32010L0075
Ändring, SFS 2014:230
Rubrik: Förordning (2014:230) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 21, 22 §§, rubr. närmast före 2 kap. 21 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2016:833
Rubrik: Förordning (2016:833) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 2 kap. 23, 25, 27 §§
Ikraft: 2016-08-15
Ändring, SFS 2016:1200
Rubrik: Förordning (2016:1200) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 17, 21, 25 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:248
Rubrik: Förordning (2018:248) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §; nya 2 kap. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 2 kap. 29, 39 §§
Ikraft: 2018-05-17
Ändring, SFS 2018:536
Rubrik: Förordning (2018:536) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 24 §§
Ikraft: 2018-07-02
Ändring, SFS 2018:2006
Rubrik: Förordning (2018:2006) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ny 1 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-01-05
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Ändring, SFS 2018:2118
Rubrik: Förordning (2018:2118) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 28 §
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2019:613
Rubrik: Förordning (2019:613) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 §§, rubr. närmast före 2 kap. 41, 43, 53 §§
Ikraft: 2019-11-01
Ändring, SFS 2020:165
Rubrik: Förordning (2020:165) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: nya 2 kap. 55, 56 §§, rubr. närmast före 2 kap. 55 §
Ikraft: 2020-04-28
Ändring, SFS 2020:649
Rubrik: Förordning (2020:649) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2020:1183
Rubrik: Förordning (2020:1183) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
Omfattning: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraft: 2021-01-01