Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:208 · Visa fulltext
Elförordning (2013:208)
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL211/2009 s55
CELEX-nr: 32009L0072
Ändring, SFS 2014:354
Rubrik: Förordning (2014:354) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2015:601
Rubrik: Förordning (2015:601) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2015:691
Rubrik: Förordning (2015:691) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:26
Rubrik: Förordning (2016:26) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: nya 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a, 25 b §§
Ikraft: 2016-04-01
Ändring, SFS 2017:164
Rubrik: Förordning (2017:164) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: nuvarande 25 a, 25 b §§ betecknas 25 c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a, 25 b §§ sätts närmast före 25 c, 25 d §; nya 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:1037
Rubrik: Förordning (2017:1037) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1569
Rubrik: Förordning (2018:1569) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: upph. 25 d §, rubr. närmast före 25 d §; ändr. 25 c §, rubr. närmast före 25 c §
Ikraft: 2018-11-01
Ändring, SFS 2018:1585
Rubrik: Förordning (2018:1585) om ändring i elförordningen (2013:208)
Omfattning: upph. 21, 29 §§, rubr. närmast före 21 §; ändr. 22, 26 §§; ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.