Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:156 · Visa fulltext
Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 2013-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:63, bet. 2012/13:AU7, rskr. 2012/13:177
Ändring, SFS 2014:199
Rubrik: Lag (2014:199) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192
Ändring, SFS 2014:793
Rubrik: Lag (2014:793) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:954
Rubrik: Lag (2014:954) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368
Ändring, SFS 2017:596
Rubrik: Lag (2017:596) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya 1 a, 2 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2018:70
Rubrik: Lag (2018:70) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:34, bet. 2017/18:SfU10, rskr. 2017/18:156