Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:134 · Visa fulltext
Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:31, bet. 2012/13:SfU5, rskr. 2012/13:165
Ändring, SFS 2014:164
Rubrik: Förordning (2014:164) om ikraftträdande av lagen (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet
Omfattning: ikrafttr.