Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:882 · Visa fulltext
Lag (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Ändring, SFS 2014:809
Rubrik: Lag (2014:809) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351
Ändring, SFS 2016:1099
Rubrik: Lag (2016:1099) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39
Ändring, SFS 2019:31
Rubrik: Lag (2019:31) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:127
Ändring, SFS 2020:111
Rubrik: Lag (2020:111) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:161
Ändring, SFS 2020:538
Rubrik: Lag (2020:538) om ändring i lagen (2012:882) med instruktion för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS7, bet. 2019/20:KU8, rskr. 2019/20:316