Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:880 · Visa fulltext
Lag (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9, rskr. 2012/13:63
Ändring, SFS 2016:1097
Rubrik: Lag (2016:1097) om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:39
Ändring, SFS 2016:1114
Rubrik: Lag (2016:1114) om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:36
Ändring, SFS 2017:765
Rubrik: Lag (2017:765) om ändring i lagen (2012:880) med instruktion för Valprövningsnämnden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335