Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:861 · Visa fulltext
Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2013-01-02 överg.best.
Förarbeten: EUTL174/2011 s88, EGTL189/1990 s17, EUTL247/2007 s21, EUTL218/2008 s30, EGTL331/1998 s1, EUTL341/2011 s50, EGTL169/1993 s1
CELEX-nr: 32011L0065, 31990L0385, 32007L0047, 32008R0765, 31998L0079, 32011L0100, 31993L0042
Ändring, SFS 2016:1191
Rubrik: Förordning (2016:1191) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Omfattning: ändr. 8, 9 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2019-07-22 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/65/EU
Ändring, SFS 2018:1845
Rubrik: Förordning (2018:1845) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
Omfattning: ändr. 18, 23 §§
Ikraft: 2019-01-01