Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:811 · Visa fulltext
Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL180/2012 s9
CELEX-nr: 32005L0036, 32012R0623
Ändring, SFS 2014:965
Rubrik: Förordning (2014:965) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:186
Rubrik: Förordning (2016:186) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2018:5
Rubrik: Förordning (2018:5) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet
Omfattning: nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§ betecknas 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§; ändr. de nya 5, 9, 12 §§, rubr. närmast före 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 §§ sätts närmast före de nya 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 §§; nya 4, 7 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2018:1365
Rubrik: Förordning (2018:1365) om ändring i förordningen (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2018-08-01