Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:707 · Visa fulltext
Vägförordning (2012:707)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TP
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:924
Rubrik: Förordning (2017:924) om ändring i vägförordningen (2012:707)
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2017:982
Rubrik: Förordning (2017:982) om ändring i vägförordningen (2012:707)
Omfattning: upph. 3 kap. 9 §; nuvarande 3 kap. 8 § betecknas 3 kap. 8 a §; ändr. den nya 3 kap. 8 a §, 3 kap. 15, 16 §§; nya 3 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/92/EU