Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:30 · Visa fulltext
Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: EUTL347/2005 s1, EUTL277/2008 s23
CELEX-nr: 32005R2173, 32008R1024
Ändring, SFS 2020:347
Rubrik: Förordning (2020:347) om ändring i förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.