Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:259 · Visa fulltext
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL287/2003 s1, EUTL396/2006 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL309/2009 s1, EUTL161/2006 s1, EUTL286/2009 s1, EUTL190/2006 s1
CELEX-nr: 32003R1946, 32006R1907, 32008R1272, 32009R1107, 32006R0842,32009R1005, 32006R1013
Ändring, SFS 2012:863
Rubrik: Förordning (2012:863) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nuvarande 7 kap. 8, 9, 10, 11 §§ betecknas 7 kap. 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före nuvarande 7 kap. 8 § sätts närmast före den nya 7 kap. 11 §, rubr. närmast före nuvarande 7 kap. 9 § sätts närmast före den nya 7 kap. 12 §; nya 7 kap. 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före den nya 7 kap. 8 §
Ikraft: 2013-01-02
Ändring, SFS 2013:270
Rubrik: Förordning (2013:270) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 5 kap. 4 §; ändr. 11 kap. 18 §, 12 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2014:240
Rubrik: Förordning (2014:240) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nya 7 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 7 kap. 15 §
Ikraft: 2014-09-01
Ändring, SFS 2014:1051
Rubrik: Förordning (2014:1051) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ny 11 kap. 16 a §, rubr. närmast före 11 kap. 16 a §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2015:26
Rubrik: Förordning (2015:26) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 11 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 11 kap. 13 §; nya 11 kap. 8 a, 14 a §§
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2015:388
Rubrik: Förordning (2015:388) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 8 kap.; ny 8 kap.
Ikraft: 2015-07-16
Ändring, SFS 2016:861
Rubrik: Förordning (2016:861) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nya 2 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 kap. 4 §
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2016:1130
Rubrik: Förordning (2016:1130) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 9 kap.; nytt 9 kap.
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2016:1305
Rubrik: Förordning (2016:1305) om ändring i förordningen (2016:1130) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 9 kap. 17, 18, 19, 20, 21 §§ i 2016:1130, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:1130
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:883
Rubrik: Förordning (2017:883) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. rubr. till 9 kap.; ny 9 kap. 22 §, rubr. närmast före 9 kap. 22 §
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2018:123
Rubrik: Förordning (2018:123) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: ändr. 12 kap. 5 §
Ikraft: 2018-03-27
Ändring, SFS 2018:634
Rubrik: Förordning (2018:634) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nya 7 kap. 17, 18 §§, rubr. närmast före 7 kap. 17 §
Ikraft: 2018-09-03
Ändring, SFS 2018:1380
Rubrik: Förordning (2018:1380) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 7 kap. 6, 7, 11 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast före 7 kap. 6, 11 §§, 10 kap. 1 §; ändr. 7 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. till 10 kap.
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2018:1467
Rubrik: Förordning (2018:1467) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: nya 11 kap. 19, 20 §§, rubr. närmast före 11 kap. 19, 20 §§
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2018:1645
Rubrik: Förordning (2018:1645) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Omfattning: upph. 10 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före 10 kap. 2 §; nuvarande 10 kap. 2 § betecknas 10 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 2 §, nya 10 kap. 1 §, rubr. till 10 kap., rubr. närmast före nya 10 kap. 1 §
Ikraft: 2018-12-06