Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:238 · Visa fulltext
Taxitrafikförordning (2012:238)
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2012:480
Rubrik: Förordning (2012:480) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: ändr. 3 kap. 12 §
Ikraft: 2012-08-01
Ändring, SFS 2012:628
Rubrik: Förordning (2012:628) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: ändr. 8 kap. 2 §
Ikraft: 2012-11-19
Ändring, SFS 2013:995
Rubrik: Förordning (2013:995) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: ändr. 8 kap. 9 §
Ikraft: 2014-01-02
Ändring, SFS 2014:1092
Rubrik: Förordning (2014:1092) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 4 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1286
Rubrik: Förordning (2014:1286) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 8 kap. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:1486
Rubrik: Förordning (2014:1486) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9, 10, 11 §§, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 3 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:175
Rubrik: Förordning (2016:175) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: ny 3 kap. 11 a §, rubr. närmast före 3 kap. 11 a §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2018:1072
Rubrik: Förordning (2018:1072) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:196
Rubrik: Förordning (2019:196) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: upph. 5 kap. 2 §; ändr. 5 kap. 1, 4 §§, 7 kap. 2 §, rubr. till 5 kap., rubr. närmast före 5 kap. 1 §; nya 5 kap. 2 §, 8 kap. 2 a §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2019:401
Rubrik: Förordning (2019:401) om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraft: 2019-07-01