Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:210 · Visa fulltext
Yrkestrafiklag (2012:210)
Departement: Näringsdepartementet RST
Ikraft: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51, EUTL300/2009 s72, EUTL300/2009 s88
CELEX-nr: 32009R1071, 32009R1072, 32009R1073
Ändring, SFS 2014:748
Rubrik: Lag (2014:748) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1395
Rubrik: Lag (2014:1395) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:234, bet. 2014/15:TU2, rskr. 2014/15:24
Ändring, SFS 2016:541
Rubrik: Lag (2016:541) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2018:629
Rubrik: Lag (2018:629) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:209, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314.