Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:140 · Visa fulltext
Förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:855
Rubrik: Förordning (2015:855) om ändring i förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2018:1358
Rubrik: Förordning (2018:1358) om ändring i förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk
Omfattning: ny 11 a, 11 v, 11 c, 11 d §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2018-08-01