Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:791 · Visa fulltext
Lag (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30, EGTC136/1985 s1
CELEX-nr: 32008R0765, 31985Y0604(01)
Ändring, SFS 2017:931
Rubrik: Lag (2017:931) om ändring i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2017-11-26 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:197, bet. 2017/18:SoU3, rskr. 2017/18:11