Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:703 · Visa fulltext
Förordning (2011:703) om leksakers säkerhet
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2011-07-20 överg.best.
Förarbeten: EUTL170/2009 s1, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32009L0048, 32008R0765
Ändring, SFS 2013:912
Rubrik: Förordning (2013:912) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2018:1062
Rubrik: Förordning (2018:1062) om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01