Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:686 · Visa fulltext
Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1070
Rubrik: Förordning (2014:1070) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:894
Rubrik: Förordning (2017:894) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2018-07-02 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1508
Rubrik: Förordning (2018:1508) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18: UbU25, rskr. 2017/18:331