Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:594 · Visa fulltext
Varumärkesförordning (2011:594)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: EUTL78/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0207
Ändring, SFS 2012:621
Rubrik: Förordning (2012:621) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012-12-01
Ändring, SFS 2016:377
Rubrik: Förordning (2016:377) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 7 kap. 8 §
Ikraft: 2016-06-01
Ändring, SFS 2016:593
Rubrik: Förordning (2016:593) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:994
Rubrik: Förordning (2017:994) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §, 8 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:1061
Rubrik: Förordning (2017:1061) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-02-14
Ändring, SFS 2018:389
Rubrik: Förordning (2018:389) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)
Omfattning: upph. 1 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1840
Rubrik: Förordning (2018:1840) om ändring i varumärkesförordningen (2011:594)
Omfattning: upph. 3 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 8, 12, 13, 15 16 §§, 2 kap. 3 §, 3 kap. 2, 3, 5, 6, 7,h 9, 10, 11 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1 §, rubr. 5 kap. 5 §; nya 1 kap. 8 a §, 3 kap. 12 §
Ikraft: 2019-01-01