Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:584 · Visa fulltext
Lag (2011:584) om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2012-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:81, bet. 2010/11:SkU32, rskr. 2010/11:242
Ändring, SFS 2012:162
Rubrik: Förordning (2012:162) om ikraftträdande av lagen (2011:584) om avtal mellan Sverige och Liechtenstein om utbyte av upplysningar i skatteärenden
Omfattning: ikrafttr.