Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:579 · Visa fulltext
Lag (2011:579) om leksakers säkerhet
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2011-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245, EUTL170/2009 s1, EGTL204/1998 s37, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32009L0048, 31998L0034, 32008R0765
Ändring, SFS 2011:797
Rubrik: Lag (2011:797) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272
Ändring, SFS 2014:658
Rubrik: Lag (2014:658) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262