Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:346 · Visa fulltext
Drivmedelsförordning (2011:346)
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: EUTL140/2009 s88, EGTL350/1998 s58
CELEX-nr: 31998L0070, 32009L0030
Ändring, SFS 2012:395
Rubrik: Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 3, 12 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: EUTL285/2009 s36, EUTL147/2011 s15, EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81, EGTL350/1998 s58
CELEX-nr: 32009L0126, 32011L0063, 31998L0034, 32006L0096, 31998L0070
Ändring, SFS 2014:511
Rubrik: Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring, SFS 2014:538
Rubrik: Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 12 §§
Ikraft: 2014-08-01
Ändring, SFS 2015:564
Rubrik: Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-10-13
Ändring, SFS 2017:904
Rubrik: Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7, 9 §§
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2017:1298
Rubrik: Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-01-09
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1513
Ändring, SFS 2018:1517
Rubrik: Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 1, 13, 14 §§; nya 2 a, 11 a, 11 b, 11 c, 15 §§, rubr. närmast före 11 a, 15 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:123
Rubrik: Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Omfattning: ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.