Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1553 · Visa fulltext
Förordning (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL268/2010 s1
CELEX-nr: 32010R0904
Ändring, SFS 2019:58
Rubrik: Förordning (2019:58) om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2019-03-13