Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1533 · Visa fulltext
Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:100
Rubrik: Förordning (2012:100) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §
Ikraft: 2012-04-16
Ändring, SFS 2012:626
Rubrik: Förordning (2012:626) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: nya 4 kap. 15 a §, 5 kap. 6 a §, rubr. närmast före 4 kap. 15 a §
Ikraft: 2012-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:776
Rubrik: Förordning (2013:776) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: upph. 4 kap. 6 §; ändr. 1 kap. 13 §, 4 kap. 2 §, p 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2013-11-01
Förarbeten: EUTL343/2012 s78
CELEX-nr: 32012L0035
Ändring, SFS 2014:452
Rubrik: Förordning (2014:452) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: nya 1 kap. 14 §, 6 kap. 4 §
Ikraft: 2014-07-03
Förarbeten: direktiv 2008/106/EG
Ändring, SFS 2015:193
Rubrik: Förordning (2015:193) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 22 §
Ikraft: 2015-05-01
Ändring, SFS 2016:1046
Rubrik: Förordning (2016:1046) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §; nya 4 kap. 11 a, 11 b §§; ny p 12 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2012/35/EU
Ändring, SFS 2018:19
Rubrik: Förordning (2018:19) om ändring i förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 13 §§, 5 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 9 §; nya 4 kap. 11 c, 11 d §§, p 13, 14 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2018-03-01 överg.best.