Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1509 · Visa fulltext
Förordning (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet
Departement: Justitiedepartementet D
Ikraft: 2012-02-01
Upphävd: 2015-01-01
Ändring, SFS 2014:94
Rubrik: Förordning (2014:94) om ändring i förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 8, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:1537
Rubrik: Förordning (2014:1537) om upphävande av förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet
Omfattning: upph.