Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1508 · Visa fulltext
Förordning (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
Departement: Justitiedepartementet D
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2014:93
Rubrik: Förordning (2014:93) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism
Omfattning: ändr. 2, 8, 11, 12, 13, 15, 16 §§
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2014:1536
Rubrik: Förordning (2014:1536) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 7, 11, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:1248
Rubrik: Förordning (2016:1248) om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
Omfattning: upph. 11 §; nuvarande 10 § betecknas 11 §; ändr. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4, 8 och den nuvarande 11 §§ sätts närmast före 5, 9 resp. 12 §§, rubr. närmast före 9 § sätts närmast efter 9 §; ny 10 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017-01-18 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:76