Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:130 · Visa fulltext
Förordning (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:502
Rubrik: Förordning (2011:502) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 32 §
Ändring, SFS 2011:1161
Rubrik: Förordning (2011:1161) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1595
Rubrik: Förordning (2011:1595) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2014:1576
Rubrik: Förordning (2014:1576) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:251
Rubrik: Förordning (2016:251) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: upph. 17 §, rubr. närmast före 17 §; ändr. 16 §
Ikraft: 2016-05-01
Ändring, SFS 2019:1084
Rubrik: Förordning (2019:1084) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2019:1278
Rubrik: Förordning (2019:1278) om ändring i förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2020-02-01