Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1245 · Visa fulltext
Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28, EGTL128/2002 s41
CELEX-nr: 32002L0038
Ändring, SFS 2013:117
Rubrik: Lag (2013:117) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:370
Rubrik: Lag (2013:370) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 25 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236
Ändring, SFS 2014:942
Rubrik: Lag (2014:942) om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 §; nuvarande 15, 16 §§ betecknas 16, 15 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, de nya 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 §§, rubr. närmast före 1, 9, 10 §§, rubr. närmast efter 3 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 9 a, 12 a, 17 a, 22 a, 23 a, 23 b, 23 c §§, rubr. närmast före 4 a, 4 b, 4 d, 5, 7, 8, 9 a, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25 §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342, direktiv 2006/112/EG
Ändring, SFS 2014:1511
Rubrik: Lag (2014:1511) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
Omfattning: nya 4 e, 26 §§, rubr. närmast före 4 e §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40
Ändring, SFS 2018:1869
Rubrik: Lag (2018:1869) om ändring i lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:295, bet. 2018/19:SkU3, rskr. 2018/19:27