Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1244 · Visa fulltext
Skatteförfarandelag (2011:1244)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28, EUTL264/2003 s1, EUTL268/2010 s1, EUTL84/2010 s1, EUTL347/2006 s1, EUTL379/2006 s5, EUTL193/2007 s6, EUTL337/2007 s35, EUTL157/2003 s38, EUTL257/2004 s7
CELEX-nr: 32003R1798, 32010R0904, 32010L0024, 32006L0112, 32006R1998, 32007R0875, 32007R1535, 32003L0048, 32004D0587
Ändring, SFS 2011:1289
Rubrik: Lag (2011:1289) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 59 kap. 25 §, rubr. närmast före 59 kap. 25 §; ändr. 14 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 3, 5, 6 §§, 21 kap. 3, 4, 5 §§, 22 kap. 1, 12 §§, 23 kap. 2 §, 29 kap. 1 §, 30 kap. 1, 3, 4 §§, 31 kap. 1, 33 §§, 34 kap. 9, 10 §§, 38 kap. 1 §, 56 kap. 3 §, 59 kap. 1 §, 65 kap. 6, 9 §§, rubr. närmast före 23 kap. 5, §, 31 kap. 33 §, p 1, 22 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 22 kap. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 23 kap. 7 §, 34 kap. 8 a §, rubr. närmast före 22 kap. 16, 17, 22 §§, 34 kap. 8 a §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1512
Rubrik: Lag (2011:1512) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 27 kap. 4 §
Ikraft: 2012-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:17, bet. 2011/12:SkU6, rskr. 2011/12:70
Ändring, SFS 2011:1545
Rubrik: Lag (2011:1545) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 46 kap. 4 §, rubr. närmast före 46 kap. 4 §
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2012:136
Rubrik: Lag (2012:136) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 56 kap. 6, 8 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159
Ändring, SFS 2012:227
Rubrik: Lag (2012:227) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §
Ikraft: 2012-06-01
CELEX-nr: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195
Ändring, SFS 2012:343
Rubrik: Lag (2012:343 ) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 31 kap. 1 §, 59 kap. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:94, bet. 2011/12:SkU18, rskr. 2011/12:207
Ändring, SFS 2012:387
Rubrik: Lag (2012:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 62 kap. 10 §, 66 kap. 27 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:132, bet. 2011/12:FiU46, rskr. 2011/12:237
Ändring, SFS 2012:682
Rubrik: Lag (2012:682) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 26 kap. 37 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:760
Rubrik: Lag (2012:760) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 31 kap. 26 §; ändr. 58 kap. 2 §, p 22 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Ändring, SFS 2012:835
Rubrik: Lag (2012:835) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 §, 15 kap. 2, 9 §§, 30 kap. 1, 5 §§, 31 kap. 25 §; ny 5 kap. 5 §, rubr. närmast före 5 kap. 5 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79
Ändring, SFS 2012:847
Rubrik: Lag (2012:847) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 37 kap. 1 §, 41 kap. 1, 4 §§, 43 kap. 1 §, 47 kap. 1 §; nya 37 kap. 11 §, 41 kap. 2 a §, rubr.närmast före 37 kap. 11 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:76, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2013:1068
Rubrik: Lag (2013:1068) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §, 26 kap. 33 §, 36 kap. 1, 5 §§, 61 kap. 4 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 3 §; nya 26 kap. 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e §§, 36 kap. 6 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:28, bet. 2013/14:SkU11, rskr. 2013/14:91
Ändring, SFS 2013:1081
Rubrik: Lag (2013:1081) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §, p 21 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2014-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:22, bet. 2013/14:SkU14, rskr. 2013/14:94
Ändring, SFS 2013:1107
Rubrik: Lag (2013:1107) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:27, bet. 2013/14:SkU10, rskr. 2013/14:90
Ändring, SFS 2013:116
Rubrik: Lag (2013:116) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 67 kap. 26 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:27
Rubrik: Lag (2013:27) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 39 kap. 2, 11 §§
Ikraft: 2013-04-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:34, bet. 2012/13:SkU14, rskr. 2012/13:143
Ändring, SFS 2013:369
Rubrik: Lag (2013:369) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §, 6 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 7 kap. 1 §, 26 kap. 31 §, 38 kap. 3 §, 39 kap. 14 §, 41 kap. 3 §, 59 kap. 1, 23 §§. rubr. närmast före 6 kap. 2 §, 59 kap. 23 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236
Ändring, SFS 2013:383
Rubrik: Lag (2013:383) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 56 kap. 8 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2013:384
Rubrik: Lag (2013:384) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5, 9 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:129, bet. 2012/13:SkU32, rskr. 2012/13:241
Ändring, SFS 2013:585
Rubrik: Lag (2013:585) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 20 kap. 1, 3, 4 §§, 22 kap. 1, 17, 19 §§, 23 kap. 5 §, 34 kap. 9 §, rubr. till 20, 21 kap., rubr. närmast före 22 kap. 17 §, 34 kap. 9 §
Ikraft: 2013-07-22 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2013:772
Rubrik: Lag (2013:772) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §, 63 kap. 1, 16 §§, 65 kap. 7 § ; nya 22 kap. 23, 24 §§, 31 kap. 19 a, 19 b §§, 63 kap. 14 a, 14 b, 14 c, 21 a , 22 a, 22 b, 22 c §§, rubr. närmast före 22 kap. 23 §, 31 kap. 19 a, 63 kap. 14 a §
Ikraft: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:134, bet. 2013/14:SkU2, rskr. 2013/14:10
Ändring, SFS 2013:967
Rubrik: Lag (2013:967) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §, 30 kap. 4 §, 66 kap. 27 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:1390
Rubrik: Lag (2014:1390) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 7 §§, 67 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 7 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5, rskr. 2014/15:12
Ändring, SFS 2014:1471
Rubrik: Lag (2014:1471) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 22 kap. 1 §, 23 kap. 2, 3 §§, 31 kap. 1, 33 §§, rubr. närmast före 31 kap. 33 §; nya 22 kap. 25 §, 31 kap. 33 a §, rubr. närmast före 22 kap. 25 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2014:1474
Rubrik: Lag (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 39 kap. 1, 2, 12, 17 §§, 42 kap. 8 §, 50 kap. 3, 4 §§; nya 7 kap. 2 a §, 39 kap. 11 a, 11 b, 11 c §§, 42 kap. 8 a §, rubr. närmast före 39 kap. 11, 11 a, 12 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6, rskr. 2014/15:41
Ändring, SFS 2014:18
Rubrik: Lag (2014:18) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2014-06-13
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118
Ändring, SFS 2014:288
Rubrik: Lag (2014:288) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233
Ändring, SFS 2014:681
Rubrik: Lag (2014:681) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 42 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:943
Rubrik: Lag (2014:943) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342
Ändring, SFS 2015:599
Rubrik: Lag (2015:599) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 14 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:112, bet. 2015/16:NU5, rskr. 2015/16:2
Ändring, SFS 2015:633
Rubrik: Lag (2015:633) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 49 kap. 12 §, rubr. närmast före 49 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 5 §, 46 kap. 14 §, 49 kap. 10, 15 §§, 51 kap. 1 §, 52 kap. 8 §, 59 kap. 11, 17, 19 §§, 66 kap. 3 §, p 16, 18 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 49 kap. 10 a, 10 b, 10 c §§, 52 kap. 8 a §, rubr. närmast före 49 kap. 10 c §, 52 kap. 8 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4, rskr. 2015/16:16
Ändring, SFS 2015:69
Rubrik: Lag (2015:69) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 34 kap. 3, 10 §§; nya 22 a kap., 23 kap. 3 a §, 34 kap. 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 34 kap. 9 a §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105
Ändring, SFS 2015:768
Rubrik: Lag (2015:768) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 22 kap. 22 §, 23 kap. 7 §, rubr. närmast före 22 kap. 22 §; ändr. 11 kap. 14 §, 22 kap. 1, 13 §§, 31 kap. 1, 33 §§, 38 kap. 1 §, 48 kap. 6 §, 50 kap. 2, 7 §§, rubr. närmast före 31 kap. 33 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:769
Rubrik: Lag (2015:769) om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 50 kap. 4 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1474; ny p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1474
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51
Ändring, SFS 2015:892
Rubrik: Lag (2015:892) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 26 kap. 2, 7, 24, 35 §§, 48 kap. 1 §, 53 kap. 1 §, 61 kap. 4 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2015:893
Rubrik: Lag (2015:893) om ändring i lagen (2014:1474) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2014:1474
Förarbeten: Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75
Ändring, SFS 2015:903
Rubrik: Lag (2015:903) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nytt 42 a kap.
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2015:918
Rubrik: Lag (2015:918) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 a kap. 5 §, 23 kap. 2 §, 24 kap. 4 §, 34 kap. 3, 10 §§, 56 kap. 9 §; nytt 22 b kap., nya 23 kap. 3 b §, 24 kap. 2 a §, 34 kap. 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 24 kap. 2 a §, 34 kap. 9 c §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66, Jfr rådets direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2015:925
Rubrik: Förordning (2015:925) om ikraftträdande av lagen (2015:918) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ikrafttr. av 56 kap. 9 §
Ändring, SFS 2016:1061
Rubrik: Lag (2016:1061) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 67 kap. 8 §; ny 3 kap. 7 a §, rubr. närmast före 3 kap. 7 a §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41
Ändring, SFS 2016:1075
Rubrik: Lag (2016:1075) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 7 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, 53 kap. 5 §, 65 kap. 4 §; ny 26 kap. 19 a §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1076
Rubrik: Lag (2016:1076) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 41 kap. 3 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:1077
Rubrik: Lag (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 65 kap. 12 §, rubr. närmast före 65 kap. 12 §; ändr. 7 kap. 1 §, 53 kap. 5 §, 65 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2016:286
Rubrik: Lag (2016:286) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:64
Rubrik: Lag (2016:64) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §, 34 kap. 9 a, 9 c §§, 38 kap. 1 §; nya 10 kap. 22 §, 23 kap. 8 §, rubr. närmast före 10 kap. 22 §
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:888
Rubrik: Lag (2016:888) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: nuvarande 49 kap. 10 c § betecknas 49 kap. 10 d §; ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 31 kap. 1 §, 33 kap. 1, 2, 11 §§, 34 kap. 10 §, 44 kap. 3 §, 49 kap. 1 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 66 kap. 5, 7, 27 §§, 67 kap. 12, 24, 25, 33, 34 §§, rubr. närmast före 63 kap. 7 §, rubr. till avd. V, rubr. närmast före den tidigare 49 kap. 10 c § sätts närmast före den nya 49 kap. 10 d §; nya 13 a kap., 49 a kap., nya 31 kap. 15 a §, 33 kap. 9 a §, 49 kap. 10 c §, 52 kap. 8 b §, 57 kap. 4 §, 63 kap. 7 a §, 66 kap. 9 a §, 67 kap. 14 a §, rubr. närmast före 31 kap. 15 a §, 33 kap. 9 a §, 52 kap. 8 b §, 66 kap. 9 a §, 67 kap. 14 a §
Ikraft: 2016-10-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:127, bet. 2016/17:SkU6, rskr. 2016/17:6
Ändring, SFS 2017:185
Rubrik: Lag (2017:185) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 38 kap. 1 §, 39 kap. 1, 15, 16 §§; nytt kap 33 a, nya 39 kap. 2 a, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, rubr. närmast före 39 kap. 15, 16, 16 a, 16 b, 16 d, 16 e, 16 f §§
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2017:189
Rubrik: Lag (2017:189) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 §, 22 a kap. 5, 6 §§, 22 b kap. 5, 6 §§, 41 kap. 4 §, 56 kap. 8 §
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:48, bet. 2016/17:SkU20, rskr. 2016/17:162, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2017:194
Rubrik: Lag (2017:194) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 5 §, ny 39 kap. 8 a §, rubr. närmast före 39 kap. 8 a §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:49, bet. 2016/17:SkU15, rskr. 2016/17:161, direktiv (EU) 2015/1535
Ändring, SFS 2017:387
Rubrik: Lag (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 §, 67 kap. 26 §, rubr. närmast före 22 kap. 4 §, 26 kap. 38 §, 67 kap. 26 §, rubr. närmast efter 26 kap. 37 §; nuvarande 26 kap. 19 a § betecknas 26 kap. 19 f §; ändr. 7 kap. 1 §, 10 kap. 19 §, 15 kap. 8, 9, 10 §§, 16 kap. 1, 2, 3 §§, 22 kap. 1, 13 §§, 23 kap. 2, 3 §§, 26 kap. 1, 2, 3, 19 §§, 31 kap. 4, 6 §§, 34 kap. 1, 6, 7, 10, 11 §§, 37 kap. 2, 8 §§, 49 kap. 10 d §, 51 kap. 1 §, 56 kap. 2 §, 66 kap. 27 §, 67 kap. 1 §, rubr. närmast före 34 kap. 10 §, rubr. efter 34 kap. 5 §; nya 26 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 40, 41 §§, 34 kap. 3 a §, rubr. närmast före 26 kap. 40 §, 34 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256
Ändring, SFS 2017:403
Rubrik: Lag (2017:403) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:404
Rubrik: Lag (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2016:1077
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:405
Rubrik: Lag (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:387
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:657
Rubrik: Lag (2017:657) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 39 kap. 14 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2017:699
Rubrik: Lag (2017:699) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 21 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2017:1199
Rubrik: Lag (2017:1199) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 26 kap. 33 e §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79
Ändring, SFS 2017:1218
Rubrik: Lag (2017:1218) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 11 kap. 5, 7 §§, 12 kap. 3 §, 15 kap. 5, 7 §§, 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 23 §, 31 kap. 1 §, 34 kap. 6 §, 37 kap. 10 §, 39 kap. 1 §, 41 kap. 2 §, rubr. närmast före 11 kap. 5 §, 15 kap. 5 §, 31 kap. 33, 37 kap. 8 §; nya 22 kap. 26 §, 31 kap. 33 b §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 39 kap. 3 a §, rubr. närmast före 22 kap. 26 §, 39 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1219
Rubrik: Lag (2017:1219) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 26 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1224
Rubrik: Lag (2017:1224) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 53 kap. 5 § i 2016:1077
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1226
Rubrik: Lag (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 26 kap. 19 b, 19 d §§, 34 kap. 6 § i 2017:387
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1227
Rubrik: Lag (2017:1227) om ändring i lagen (2017:404) om ändring i lagen (2016:1077) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:404
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1228
Rubrik: Lag (2017:1228) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2017:1229
Rubrik: Lag (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:405
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:243
Rubrik: Lag (2018:243) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 39 kap. 2, 11, 17 §§, rubr. närmast före 39 kap. 11 §, rubr. närmast före 39 kap. 11 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:82, bet. 2017/18:SkU14, rskr. 2017/18:203
Ändring, SFS 2018:244
Rubrik: Lag (2018:244) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 p ikrafttr.- övergångsbest. till 2017:387
Förarbeten: Prop. 2017/18:82, bet. 2017/18:SkU14, rskr. 2017/18:203
Ändring, SFS 2018:522
Rubrik: Lag (2018:522) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §, 15, kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275
Ändring, SFS 2018:524
Rubrik: Lag (2018:524) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 15 kap. 8, 10 §§, 26 kap. 19 c § i 2017:1244
Förarbeten: Prop. 2017/18:131, bet. 2017/18:SkU20, rskr. 2017/18:275
Ändring, SFS 2018:562
Rubrik: Lag (2018:562) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 49 kap. 10 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:144, bet. 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286
Ändring, SFS 2018:625
Rubrik: Lag (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 § i 2017:1226
Förarbeten: Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287
Ändring, SFS 2018:627
Rubrik: Lag (2018:627) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §; nya 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:127, bet. 2017/18:SkU21, rskr. 2017/18:287
Ändring, SFS 2018:701
Rubrik: Lag (2018:701) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §, 37 kap. 7 a, 9 a §§, 41 kap. 3 §, 53 kap. 5 §, 64 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.
Ändring, SFS 2018:703
Rubrik: Lag (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2017:1229
Förarbeten: Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2018:733
Rubrik: Lag (2018:733) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 a kap. 10 §, 31 kap. 32 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1146
Rubrik: Lag (2018:1146) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 3 kap. 15 §, 26 kap. 8 §, 39 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1147
Rubrik: Lag (2018:1147) om ändring i lagen (2017:387) om ändring
Omfattning: ny 14 p ikrafttr.- och övergångsbest. i 2017:387
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1150
Rubrik: Lag (2018:1150) om ändring i lagen (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 2 § i 2018:703
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1164
Rubrik: Lag (2018:1164) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 10 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:253, bet. 2017/18:CU38, rskr. 2017/18:382
Ändring, SFS 2018:1207
Rubrik: Lag (2018:1207) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 58 kap. 2 §; ny 34 kap. 4 a §, rubr. närmast före 34 kap. 4 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:245, bet. 2017/18:SkU25, rskr. 2017/18:39
Ändring, SFS 2018:1271
Rubrik: Lag (2018:1271) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 18 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.
Ändring, SFS 2018:1385
Rubrik: Lag (2018:1385) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 31 kap. 17 §
Ikraft: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:99, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435
Ändring, SFS 2018:1890
Rubrik: Lag (2018:1890) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 26 kap. 36 §; ändr. 41 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2018:1892
Rubrik: Lag (2018:1892) om ändring i lagen (2018:1150) om ändring i lagen (2018:703) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2018:703
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2018:1896
Rubrik: Lag (2018:1896) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 12 kap. 3 §, 29 kap. 1 §, 46 kap. 3 §, 56 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24
Ändring, SFS 2018:2034
Rubrik: Lag (2018:2034) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 17 §, 22 a kap. 5, 6, 7, 8 §§, 22 b kap. 5, 6, 7, 8, 9 §§, 26 kap. 19 a §, 44 kap. 3 §, 52 kap. 1 §, 62 kap. 8 §, 63 kap. 1, 7, 8 §§, 66 kap. 5, 7 §§, 67 kap. 12 §, rubr. närmast före 63 kap. 7 §; nytt 49 b kap, nya 51 kap. 2 §, 52 kap. 8 c §, rubr. närmast före 52 kap. 8 c §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ändring, SFS 2018:2037
Rubrik: Lag (2018:2037) om ändring i lagen (2018:625) om ändring i lagen (2017:1226) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 23 kap. 2 § i 2018:625
Förarbeten: Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60
Ändring, SFS 2019:129
Rubrik: Lag (2019:129) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: upph. 22 kap. 27 §, 31 kap. 33 c §, rubr. närmast före 22 kap. 27 §; ändr. 22 kap. 1 §, 23 kap. 2 §, 31 kap. 1 §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:45, bet. 2018/19:SkU15, rskr. 2018/19:153
Ändring, SFS 2019:452
Rubrik: Lag (2019:452) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 11 kap. 14 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:89, bet. 2018/19:SkU20, rskr. 2018/19:247
Ändring, SFS 2019:455
Rubrik: Lag (2019:455) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
Omfattning: ändr. 22 kap. 1 §, 26 kap. 35 §, 31 kap. 33 §, 38 kap. 1 §; nya 22 kap. 22 §, 23 kap. 7 §, rubr. närmast före 22 kap. 22 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:92, bet. 2018/19:SkU21, rskr. 2018/19:248