Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1162 · Visa fulltext
Förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL59/2011 s4
CELEX-nr: 32005L0036, 32011R0213
Ändring, SFS 2012:141
Rubrik: Förordning (2012:141) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:644
Rubrik: Förordning (2012:644) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: upph. 7 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:722
Rubrik: Förordning (2013:722) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2013-10-15
Ändring, SFS 2013:874
Rubrik: Förordning (2013:874) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9, 15 §§; nya 9 a, 13 a §§, rubr. närmast före 13, 13 a §§
Ikraft: 2013-12-25 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1004
Rubrik: Förordning (2014:1004) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9, 9 a, 13 a, 18 §§, rubr. närmast före 6 §, p 2 övergångsbest. till 2013:874
Ikraft: 2014-08-05
Ändring, SFS 2015:546
Rubrik: Förordning (2015:546) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 15 §§; ny 13 b §, rubr. närmast före 13 b §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:156
Rubrik: Förordning (2016:156) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 4, 5 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2016-04-15
Ändring, SFS 2016:766
Rubrik: Förordning (2016:766) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 6 §, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2016-08-01
Ändring, SFS 2016:1049
Rubrik: Förordning (2016:1049) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 9, 10 a §§; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:1113
Rubrik: Förordning (2017:1113) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:758
Rubrik: Förordning (2018:758) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 13, 13 a §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1066
Rubrik: Förordning (2018:1066) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:586
Rubrik: Förordning (2019:586) om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019-11-01