Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1575 · Visa fulltext
Tillkännagivande (2011:1575) av tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2011-12-30
Förarbeten: EUTL134/2004 s1, EUTL319/2011 s43, EUTL134/2004 s114, EUTL216/2009 s76, EUTC353/2011 s1
CELEX-nr: 32004L0017, 32011R1251, 32004L0018, 32009L0081, 52011XC1203(01)
Upphävd: 2014-01-28
Ändring, SFS 2014:5
Omfattning: upph.