Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:814 · Visa fulltext
Förordning (2010:814) om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2010-08-01