Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:800 · Visa fulltext
Skollag (2010:800)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:877
Rubrik: Lag (2010:877) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 22 kap. 11 §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2010:1311
Rubrik: Lag (2010:1311) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 32 §, 22 kap. 7 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1997
Rubrik: Lag (2010:1997) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 22 §, 29 kap. 26 §; nya 10 kap. 6 a §, 15 kap. 8 a §, rubr. närmast före 15 kap. 8 a §
Ikraft: 2011-02-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:19, bet. 2010/11:UbU4, rskr. 2010/11:81
Ändring, SFS 2010:2022
Rubrik: Lag (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 13 kap. 15, 16, 17 §§ betecknas 13 kap. 22, 23, 24 §§; ändr. 3 kap. 13 §, 10 kap. 15, 16, 18, 19 §§, 11 kap. 19, 22 §§, 12 kap. 15, 16, 18 och 19 §§, 13 kap. 1 §, rubr. närmast före 13 kap. 15, 16, 17 §§ sätts närmast före 13 kap. 22, 23, 24 §; nya 13 kap. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§, rubr. närmast före 13 kap. 15, 16, 20, 21 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:219, bet. 2010/11:UbU3, rskr. 2010/11:137
Ändring, SFS 2011:189
Rubrik: Lag (2011:189) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 2 kap. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24 §§, 3 kap. 16 §, 27 kap. 4, 5, 6 §§, 28 kap. 3, 4 §§, rubr. till 27 kap., rubr. närmast före 2 kap. 13 §, 27 kap. 1, 4 §§, 28 kap. 4 §; nya 2 kap. 16 a, 16 b §§, 27 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap. 23 §, 27 kap. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171
Ändring, SFS 2011:876
Rubrik: Lag (2011:876) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 21 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 4, 21 §§, 15 kap. 32 §; nya 11 kap. 23 a §, 13 kap. 21 a §
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:94, bet. 2010/11:UbU16, rskr. 2010/11:304
Ändring, SFS 2011:877
Rubrik: Lag (2011:877) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 16 kap. 11 §; nya 16 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:104, bet. 2010/11:UbU17, rskr. 2010/11:305
Ändring, SFS 2011:878
Rubrik: Lag (2011:878) om ändring i lagen (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2010/11:94, bet. UbU16, rskr. 2010/11:304
Ändring, SFS 2012:109
Rubrik: Lag (2012:109) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 18, 19 kap.; ändr. 7 kap. 3 §, 11 kap. 2 §, 15 kap. 5, 14 §§, 17 kap. 16 §, 20 kap. 6, 27, 28, 30 §§, 21 kap. 1, 5, 11, 16, 18, 20 §§, 22 kap. 21, 22, 24 §§, 28 kap. 5, 12, 13 §§, 29 kap. 24, 26, 27 §§, rubr. närmast före 21 kap. 5 §; nya 18, 19 kap., 7 kap. 5 a, 5, b, 21 kap. 5 a, 20 a, 20 b §§, bil. 4, 5
Ikraft: 2012-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:50, bet. 2011/12: UbU9, rskr. 2011/12:141
Ändring, SFS 2012:120
Rubrik: Lag (2012:120) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 33 §, 26 kap. 1 §; ny 26 kap. 28 §, rubr. närmast före 26 kap. 28 §
Ikraft: 2012-04-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:49, bet. 2011/12:UbU10, rskr. 2011/12:151
Ändring, SFS 2012:493
Rubrik: Lag (2012:493) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande p 2, 3, 4, 5 övergångsbest. betecknas 4, 5, 6, 7; ändr. 3 kap. 16 §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest., de nya p 4, 5, 6, 7; nya p 2, 3, 6, 9 övergångsbest. till 2011:189
Ikraft: 2012-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:144, bet. 2011/12:UbU20, rskr. 2011/12:277
Ändring, SFS 2012:919
Rubrik: Lag (2012:919) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. p 5 övergångsbest. till 2011:189
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2012:958
Rubrik: Lag (2012:958) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 26 kap. 5 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:248
Rubrik: Lag (2013:248) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §; bil. 1
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:64, bet. 2012/13:UbU16, rskr. 2012/13:199
Ändring, SFS 2013:298
Rubrik: Lag (2013:298) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 28 kap. 8, 15 §§, 29 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:58, bet. 2012/13:UbU12, rskr. 2012/13:208
Ändring, SFS 2013:530
Rubrik: Lag (2013:530) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 2 kap. 24 §, rubr. närmast före 2 kap. 24 §; ändr. 2 kap. 1, 16, 16 b, 22 §§, 18 kap. 32 §, 28 kap. 3 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:136, bet. 2012/13:UbU15, rskr. 2012/13:266
Ändring, SFS 2013:796
Rubrik: Lag (2013:796) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 12, 13 §§, 11 kap. 15, 16 §§, 12 kap. 1, 12, 13 §§, 13 kap. 12, 13 §§; nya 11 kap. 16 a §, 12 kap. 13 a §
Ikraft: 2013-11-19
Förarbeten: Prop. 2012/13:195, bet. 2013/14:UbU5, rskr. 2013/14:19
Ändring, SFS 2013:823
Rubrik: Lag (2013:823) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 13, 15, 16, 16 b, 17, 20 §§, 3 kap. 16 §, 28 kap. 3 §
Ikraft: 2013-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:187, bet. 2013/14:UbU6, rskr. 2013/14:27
Ändring, SFS 2014:417
Rubrik: Lag (2014:417) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 16, 16 b §§, 27 kap. 4 §, 28 kap. 3 §; ny 2 kap. 22 a §, rubr. närmast före 2 kap. 22 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:220, bet. 2013/14:UbU17, rskr. 2013/14:264
Ändring, SFS 2014:422
Rubrik: Lag (2014:422) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: nuvarande 16 kap. 11 b §, betecknas 16 kap. 11 c §; ny 16 kap. 11 b §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265
Ändring, SFS 2014:456
Rubrik: Lag (2014:456) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 8, 9 §§, 10 kap. 13 §, 11 kap. 16, 16 a §§, 12 kap. 13, 13 a §§, 13 kap. 13 §; ny 3 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:160, bet. 2013/14:UbU19, rskr.2013/14:291
Ändring, SFS 2014:458
Rubrik: Lag (2014:458) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 10, 17, 20 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 7, 16, 34 §§, 11 kap. 10, 19, 33 §§, 12 kap. 7, 16 §§, 13 kap. 7, 17 §§, 15 kap. 19 §, 18 kap. 19 §; ny 2 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:148, bet. 2013/14:UbU21, rskr. 2013/14:292
Ändring, SFS 2014:530
Rubrik: Lag (2014:530) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 12 §, 15 kap. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 22, 25, 31 §§, 28 kap. 12, 13 §§; nytt 17 a kap.
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:188, bet. 2013/14:UbU20, rskr. 2013/14:315
Ändring, SFS 2014:775
Rubrik: Lag (2014:775) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 5 kap. 23 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:903
Rubrik: Lag (2014:903) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 22 §, 10 kap. 41 §, 11 kap. 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 §, 24 kap. 7 §, 26 kap. 1, 2, 10, 13, 27 §§, 29 kap. 1, 19 §§; nya 2 kap. 5 a §, 26 kap. 9 a §, 29 kap. 19 a §, rubr. närmast före 26 kap. 9 a §, 29 kap. 19 a §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:112, prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:UbU22,
Ändring, SFS 2014:960
Rubrik: Lag (2014:960) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367
Ändring, SFS 2014:1002
Rubrik: Lag (2014:1002) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 15 kap. 15 §, 18 kap. 15 §, 29 kap. 9 §, rubr. närmast före 29 kap. 9 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9, rskr. 2013/14:354
Ändring, SFS 2014:1013
Rubrik: Lag (2014:1013) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 6, 18 §§, 10 kap. 9, 36 §§; nya 9 kap. 6 a §, 10 kap. 9 a §
Ikraft: 2014-07-22
Förarbeten: Prop. 2013/14:229, bet. 2013/14:UbU27, rskr. 2013/14:365
Ändring, SFS 2015:73
Rubrik: Lag (2015:73) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 29 kap. 15, 16 §§, rubr. närmast före 29 kap. 15 §; ändr. 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 12 kap. 24 §, 16 kap. 52, §, 17 kap. 31, 35 §§, 19 kap. 45 §, 29 kap. 1, 17 §§
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:39, bet. 2014/15:UbU5, rskr. 2014/15:109
Ändring, SFS 2015:176
Rubrik: Lag (2015:176) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 25 §, 11 kap. 25 §, 16 kap. 43, 49 §§, 17 kap. 19 §, 19 kap. 35, 42 §§, 24 kap. 1, 8, 9, 16, 17, 20 §§, rubr. närmast före 19 kap. 43 §; nya 16 kap. 49 a §, 17 kap. 21 a, 26 a §§, 19 kap. 40 a, 42 a, 44 a §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:43, bet. 2014/15:UbU4, rskr. 2014/15:136
Ändring, SFS 2015:194
Rubrik: Lag (2015:194) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 23 kap. 1, 4 §§; ny 29 kap. 22 a §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:44, bet. 2014/15:UbU3, rskr. 2014/15:141
Ändring, SFS 2015:246
Rubrik: Lag (2015:246) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 5, 6, 8 §§, 10 kap. 5, 31 §§, 11 kap. 7, 30 §§, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §, 17 kap. 3, 12 §§; nya 3 kap. 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 12 f §§, rubr. närmast före 3 kap. 6, 7, 12 a, 12 b, 12 c, 12 e, 12 f §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:45, bet. 2014/15:UbU6, rskr. 2014/15:177
Ändring, SFS 2015:482
Rubrik: Lag (2015:482) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: upph. 22 kap.; nuvarande 20 kap. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, betecknas 20 kap. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 §§; ändr. 1 kap. 1, 12 §§, 2 kap. 2, 26 §§, 3 kap. 13 §, 4 kap. 16 §, 5 kap. 5, 17, 19, 22 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 §§, de nya 20 kap. 37, 44 §§, 21 kap. 8 §, 23 kap. 2, 6, 8 §§, 24 kap. 1, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 28 kap. 12 §, rubr. närmast före 20 kap. 3 §, 24 kap. 11 §; rubr. närmast efter nuvarande 20 kap. 23 § sätts närmast efter den nya 20 kap. 33 §, rubr. närmast före de nuvarande 20 kap. 24, 25, 30, 32, 34 §§ sätts närmast före de nya 20 kap. 34, 35, 40, 42, 44 §; nya 20 kap. 10 a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, 21 kap. 10 a §, rubr. närmast före 20 kap. 10 a, 24, 25, 28, 30, 31, 33 §§, 21 kap. 10 a §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2015:798
Rubrik: Lag (2015:798) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 29 kap. 28 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:137, bet. 2015/16:UbU4, rskr. 2015/16:48
Ändring, SFS 2015:802
Rubrik: Lag (2015:802) om lag om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 24 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 26 §§, 26 kap. 13 §, 28 kap. 2 §, 29 kap. 17 §, rubr. närmast före 24 kap. 2, 5 §§; nya 24 kap. 3 a, 4 a, 5 a, 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 24 kap. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:17, bet. 2015/16:UbU5, rskr. 2015/16:53
Ändring, SFS 2016:15
Rubrik: Lag (2016:15) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 2 kap. 21 §; ny 2 kap. 22 b §, rubr. närmast före 2 kap. 22 b §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:23, bet. 2015/16:UbU8, rskr. 2015/16:127
Ändring, SFS 2016:151
Rubrik: Lag (2016:151) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 27 kap. 7 §; ny 2 kap. 24 §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, rådets direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:550
Rubrik: Lag (2016:550) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 §, 14 kap. 17 §, 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 §, 19 kap. 47 §, 21 kap. 4 §, 25 kap. 13 §
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:134, bet. 2015/16:UbU19, rskr. 2015/16:255
Ändring, SFS 2016:553
Rubrik: Lag (2016:553) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 7 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 5 §, bil. 1
Ikraft: 2016-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:149, bet. 2015/16:UbU21, rskr. 2015/16:256
Ändring, SFS 2016:761
Rubrik: Lag (2016:761) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 23 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§; nya 23 kap. 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:173, bet. 2015/16:UbU18, rskr. 2015/16:315
Ändring, SFS 2016:911
Rubrik: Lag (2016:911) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 9 kap. 18 §, 10 kap. 36 §, 11 kap. 35 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:184, bet. 2016/17:UbU3, rskr. 2016/17:5
Ändring, SFS 2016:1184
Rubrik: Lag (2016:1184) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ändr. 20 kap. 16, 19, 21, 22, 23 §§; nya 20 kap. 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:5, bet. 2016/17:UbU6, rskr. 2016/17:65
Ändring, SFS 2017:174
Rubrik: Lag (2017:174) om ändring i skollagen (2010:800)
Omfattning: ny 3 kap. 13 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:46, bet. 2016/17:UbU10, rskr. 2016/17:158