Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:738 · Visa fulltext
Lag (2010:738) om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:122, bet. 2009/10:CU19, rskr. 2009/10:365
Upphävd: 2018-05-01
Ändring, SFS 2018:175
Omfattning: upph.