Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:718 · Visa fulltext
Förordning (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:304
Rubrik: Förordning (2011:304) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-04-12
Ändring, SFS 2012:731
Rubrik: Förordning (2012:731) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2014:234
Rubrik: Förordning (2014:234) om ändring i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.