Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:387 · Visa fulltext
Förordning (2010:387) om kontroll av förvaltningen av offentliga medel i europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: EUTL210/2006 s19
CELEX-nr: 32006R1082