Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:305 · Visa fulltext
Skyddslag (2010:305)
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/2010:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Ändring, SFS 2014:516
Rubrik: Lag (2014:516) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ny 24 a §
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288
Ändring, SFS 2016:668
Rubrik: Lag (2016:668) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Ändring, SFS 2018:611
Rubrik: Lag (2018:611) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 30, 31, 32 §§; ny 30 a, 30 b §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280
Ändring, SFS 2019:696
Rubrik: Lag (2019:696) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 11, 16, 19, 20 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:127, bet. 2019/20:FöU2, rskr. 2019/20:19
Ändring, SFS 2019:941
Rubrik: Lag (2019:941) om ändring i skyddslagen (2010:305)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:127, prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48, rskr. 2019/20:49