Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:21 · Visa fulltext
Förordning (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:354
Rubrik: Förordning (2010:354) om ändring i förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken
Omfattning: ändr. 3, 13 §§
Ikraft: 2010-06-15
Ändring, SFS 2010:1740
Rubrik: Förordning (2010:1740) om ändring i förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01