Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:2012 · Visa fulltext
Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr 2010/11:113
Ändring, SFS 2013:1134
Rubrik: Förordning (2013:1134) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Omfattning: ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1586
Rubrik: Förordning (2014:1586) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:1264
Rubrik: Förordning (2017:1264) om ändring i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-01-15