Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:197 · Visa fulltext
Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet I
Ikraft: 2010-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Upphävd: 2018-01-01
Ändring, SFS 2010:858
Rubrik: Lag (2010:858) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2010-12-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Ändring, SFS 2012:1000
Rubrik: Lag (2012:1000) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:26, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:122
Ändring, SFS 2013:1083
Rubrik: Lag (2013:1083) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:188, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110
Ändring, SFS 2014:952
Rubrik: Lag (2014:952) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 10, 17 §§
Ikraft: 2014-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9, rskr. 2013/14:368
Ändring, SFS 2015:484
Rubrik: Lag (2015:484) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2015:849
Rubrik: Lag (2015:849) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:30, bet. 2015/16:AU1, rskr. 2015/16:57
Ändring, SFS 2016:704
Rubrik: Lag (2016:704) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Ändring, SFS 2016:754
Rubrik: Lag (2016:754) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016-07-20
Förarbeten: Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303
Ändring, SFS 2017:357
Rubrik: Lag (2017:357) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2017:358
Rubrik: Lag (2017:358) om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Omfattning: utgår genom 2017:584
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2017:584
Omfattning: upph.