Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1497 · Visa fulltext
Förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden
Departement: Finansdepartementet DF
Ikraft: 2011-01-01
Upphävd: 2018-09-01
Ändring, SFS 2013:510
Rubrik: Förordning (2013:510) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2014:61
Rubrik: Förordning (2014:61) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden
Omfattning: ny 8 §, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2014-04-01
Ändring, SFS 2016:579
Rubrik: Förordning (2016:579) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden
Omfattning: ändr. 1, 8 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2017:158
Rubrik: Förordning (2017:158) om ändring i förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2018:1486
Omfattning: upph.