Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1075 · Visa fulltext
Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: EUTL376/2006, s36, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32006L0123, 32008R0765
Ändring, SFS 2010:1160
Rubrik: Förordning (2010:1160) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:1229
Rubrik: Förordning (2014:1229) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 2, 10, 13, 14, 20 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:380
Rubrik: Förordning (2016:380) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 7, 11, 19, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 7 §; nya 24 a §, 24 b §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: direktiv 2014/28/EU
Ändring, SFS 2017:514
Rubrik: Förordning (2017:514) om ändring i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2017-07-02