Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1027 · Visa fulltext
Tillkännagivande (2010:1027) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2010-07-13
Upphävd: 2014-09-16
Ändring, SFS 2014:1066
Rubrik: Tillkännagivande (2014:1066) om tillkännagivandet (2010:1027) av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete
Omfattning: utgår genom 2014:1066