Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:543 · Visa fulltext
Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:303
Rubrik: Förordning (2011:303) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2, 6 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2011-04-12
Ändring, SFS 2012:730
Rubrik: Förordning (2012:730) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2017:861
Rubrik: Förordning (2017:861) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2017-10-02
Ändring, SFS 2019:159
Rubrik: Förordning (2019:159) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: nya 2 a, 5 a, 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2019-03-30
Ändring, SFS 2019:160
Rubrik: Förordning (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: utgår genom 2019:629
Ändring, SFS 2019:628
Rubrik: Förordning (2019:628) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2 a, 5 a, 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2019-11-01
Ändring, SFS 2019:629
Rubrik: Förordning (2019:629) om ändring i förordningen (2019:160) om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 2019:160 utgår