Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:982 · Visa fulltext
Förordning (2009:982) om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A
Ikraft: 2009-12-01
Förarbeten: EUTL379/2006 s5, EUTL214/2008 s3
CELEX-nr: 32006R1998, 32008R0800
Upphävd: 2015-04-01
Ändring, SFS 2015:61
Omfattning: upph.